Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”

Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
Narodowe czytanie… niech będzie dzisiaj, jutro i każdego dnia.
W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Ukształtowało przyszłą postawę patriotyczną Polaków, dało wiarę w niepodległość i siłę, aby wytrwale zabiegać o wolność.

W dniu wybuchu powstania styczniowego Eliza Orzeszkowa miała niespełna dwadzieścia lat.
W trakcie walk niepodległościowych pełniła funkcję łączniczki, przewoziła pocztę oraz pomagała w zdobywaniu żywności dla powstańców. Po upadku powstania przez pewien czas ukrywała w swym dworze Traugutta i narażając własne życie przewiozła go do Warszawy. Była świadkiem srogich represji zaborcy.