Osiągnięcie równości płci zajmie 300 lat! Głos kobiet w trakcie 67. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

W dniach od 6 do 17 marca w Nowym Jorku odbyła się 67. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet „CSW67” w głównej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

CSW67 koncentrował się na innowacjach, zmianach technologicznych i edukacji w erze cyfrowej w celu osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.

Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Generalny ONZ António Guterres zwrócił uwagę na różnice w równości płci. Zaapelował do liderów państw i rządów, podkreślając, że przestrzeganie praw kobiet to to konieczność.